Danh mục Kiến thức chung Viên chức Giáo dục

Thông tư 20-2018-TT-BGDĐT quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông.

54 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Giáo dục 2019

254 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Điều lệ Trường THCS và THPT

100 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Điều lệ Trường tiểu học

80 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 115-2020 tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

132 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Luật Viên Chức

96 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 90 về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

97 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Nghị định 112/2020 và nghị định 71/2023 sửa đổi bổ sung về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

88 câu hỏi

Làm trắc nghiệm

Thi thử Kiến thức chung Viên chức Giáo dục

901 câu hỏi

Làm trắc nghiệm